Slovanská vzájomnosť v stredoveku

Do širokej rodiny jazykovo a etnicky príbuzných slovanských národov patríme aj my, Slováci. Podobnosť jazyka, mentality, kultúry, atď. sa v priebehu dejín premietla do základov viacerých ideológií.  Silným impulzom pre politické využitie slovanskej vzájomnosti bola druhá svetová vojna a následný povojnový vývoj. Sovietsky diktátor Stalin …

Čítať ďalej