14. marca 1939 vznikol prvý samostatný štát Slovákov

Pred 81 rokmi poslanci Snemu Slovenskej krajiny odhlasovali vznik Slovenského štátu. Medzinárodnoprávnu subjektivitu Slovenska uznali okrem Nemecka a jeho spojencov aj Veľká Británia, Francúzsko, Vatikán či ZSSR. Napriek viacerým výrazným, neprehliadnuteľným a neospravedlniteľným negatívam, ktoré boli u nás v rokoch 1939 až 1945 prítomné (oklieštená suverenita, obmedzovanie občianskych práv, atď.), je nesprávne našu prvú modernú štátnosť celoplošne zavrhovať a démonizovať. Bolo by to nespravodlivé k obetavej a poctivej práci veľkého množstva ľudí, ktorá viedla k nemalému hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju. Rovnako nespravodlivé by to bolo aj voči nám, Slovákom. Nemôžeme vyčítať sami sebe, že sme využili samourčovacie právo a vytvorili vlastný štát, ktorý navyše vo veľmi kritickej medzinárodnej situácii predstavoval jedinú zodpovednú alternatívu a garanciu lepších životných podmienok. Symbolický význam 14. marca, ako dňa rodiacej sa slovenskej štátnosti, je aj dnes v ére postupnej globalizácie veľmi dôležitý s ohľadom na zápas za zachovanie národnej identity a svojbytnosti.

litcentrum.sk

Andrej Žarnov (1903 -1982)

Vlastným menom František Šubík. Vyštudoval medicínu na UK v Bratislave. V roku 1939 bol menovaný za profesora patologickej anatómie a prednostu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Slovenskej univerzity.  V roku 1943 pomáhal v rámci medzinárodného tímu odhaliť katynský masaker. Po vojne musel dvakrát emigrovať.  Počas obdobia komunizmu bol zakázaným autorom.

Nástup živých (14.III. 39)

Hučte zvony, krv sa dvíha
zvučí pieseň s rodných brál,
slnce  jarné z mrakov žiari,
hurá, napred v šír a diaľ,
zástava sa hrdo týči,
ohňom búši zem a rod,
umrel národ holubičí,
nový národ na pochod!

wikipedia.org

Ján Kovalik-Ústiansky (1861-1950)

Vyštudoval filozofiu na univerzitách vo Viedni a Budapešti. Pôsobil ako pedagóg a v rokoch 1920-1935 ako senátor Národního shromáždění ČSR.

Po tisíc rokoch

Zanechajte Pribinovu Nitru,
Cyrile, Metode svätý!-
Krista vieru uzriete rozkvitlú,
kde slovenské skvú sa svety;
s vami pôjde národ až na veky
šťastlivej do budúcnosti,
silou ducha, pravdy zlomí prieky,
vlasť zbuduje blaženosti.“

litcentrum.sk

Jozef Cíger-Hronský (1896-1960)

Pedagóg, spisovateľ, redaktor a nakladateľ. Od roku 1933 tajomník a od roku 1940 správca Matice slovenskej. Po vojne odišiel do emigrácie. Počas komunizmu zakázaný autor.

14. marca 1939 zatriasla sa mapa strednej Európy, na mieste, kde náš slovenský rod mal a má všetky prirodzené, Bohom mu dané, krvou i slzou posvätené práva na postavenie svojej vlastnej strechy, a na tomto mieste pred zrakmi celého sveta zjavil sa nový štát, ktorý do mapy Európy ešte nikdy nebol zakreslený. Náš Slovenský štát! Slovensko. Toto slovo, ktorým sme dosiaľ označovali územie, obývané Slovákmi, ktoré znamenalo náš rodný kraj, ktoré zahraničný Slovák vyslovoval iba tak, ako meno rodnej obce alebo rodnej doliny svojich otcov a dedov, v budúcnosti i v reči, i v srdci, i v mysliach našich, i v oficiálnych formulách domácich i medzinárodných bude rásť na pojem, ktorý nám bol donedávna neznámy, na pojem najvyššieho národného víťazstva, povýši sa na pojem štátu.

pravdepodobne Edmund Massányi, Statočnou prácou a bojom k väčšej skyve chleba, 1941-1943 /webumenia.sk
Jozef Cincík, Dr. Jozef Tiso v Michalovciach – dievčatá v sprievode, 1939/webumenia.sk

Pramene:

Kárpáty Vojtech a Lacko Martin (zost.): Samostatnosť Slovenska 75 rokov. Pamätnica zo spomienkových akadémií v Bratislave a Košiciach 13. a 14. marca 2014, Spolok Slovákov v Poľsku 2015, s.93

Kovalik-Ústiansky Ján: Po tisíc rokoch, Štátny archív v Bratislave, pobočka Trenčín, Kronika štátnej ľudovej školy v Trenčianskej Závade, 1941, nečíslované

Žarnov Andrej: Nástup živých (14. III. 39), Slovák, roč. XXI, č. 62, 15.3.1939, s. 3

Titulný obrázok:

Ladislav Roller, Jozef Teslík, Oslavy štátneho sviatku v Bratislave, 14.3.1941 /webumenia.sk