Docent Kulašik: 150 rokov sme boli konfrontovaní s príšernou brutalitou

Zhovárali sme sa s docentom Karolom Kolomanom Kulašikom, historikom, bývalým dôstojníkom a vysokoškolským pedagógom. Témou rozhovoru boli naše bohaté vojenské dejiny a predovšetkým kruté boje slovenského národa s Osmanskou ríšou. Ide o nesmierne zaujímavú a podnetnú časť našej minulosti. Je neuveriteľné, čo všetko museli naši predkovia znášať a v akých brutálnych časoch žili!

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853