Hrdinská smrť českého kráľa Jána Luxemburského

 

Ján Luxemburský (10. august 1296 – 26. august 1346) bol český kráľ (1310 – 1346), moravský markgróf, luxemburský gróf (od 1308), dočasne aj titulárny poľský kráľ.  Jeho udatnú smrť opísal stredoveký francúzsky kronikár Jean Froissart. Spôsob akým sa český panovník rozhodol ukončiť svoj život ukazuje hlboký zmysel pre česť, ktorý bohužiaľ v dnešnej spoločnosti takmer úplne absentuje.

„Když zaslechl povel k boji, zeptal se, kde je jeho syn Karel. Průvodci mu řekli, že nevědí, že se však nejspíš někde bije, načež král pravil: ‚Pánové, jste dnes všichni mými přáteli a bratry ve zbrani, proto vás žádám, jelikož sám jsem slepý, veďte mne tak daleko do bitevní vřavy, abych měl nepřátele na dosah meče.‘ Rytíři souhlasili, a protože ho nechtěli ztratit v tlačenici lidí, svázali otěže koní dohromady. Krále pak dle jeho přání vysunuli o něco kupředu a tímto způsobem postupovali proti Angličanům… a on i jeho druhové bojovali velmi statečně. Postoupili však příliš kupředu a byli všichni na místě pobiti. Ráno je nalezli na zemi mrtvé, s koňmi navzájem spojenými. „

Jeho posledné slová údajne zneli: Toho Bohdá nebude, aby český král z boje utíkal…“,  v latinčine ich  zaznamenal Beneš Krabice z Veitmile vo svojom diele Cronica ecclesiae Pragensis

Pramene:

Froissart Jean: Kronika stoleté války, Mladá fronta 1977