Profesor Miroslav Daniš o zabudnutej osobnosti našich dejín

K významnému francúzskemu vojenskému dôstojníkovi, diplomatovi a spisovateľovi Františkovi Tóthovi sa hlásia Francúzi a aj Maďari. Napriek tomu, že táto osobnosť celoeurópskeho formátu mala slovenský pôvod, my sa k nej hlásime len veľmi málo.

To by mohlo napraviť vydanie jeho Spomienok na Turkov a Tatárov, ktoré boli vo svojej dobe absolútnym bestsellerom. Toto vydanie spracoval tím profesora Miroslava Daniša z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, s ktorým sme sa zhovárali o barónovi Tóthovi a slovenskej histórii. Spoznajte túto výnimočnú a neprávom opomínanú postavu aj našej minulosti so špičkovým odborníkom na dejiny!

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853