Zavrhnuté svedectvá – amatérsky dokument

Spomienky a skúsenosti pamätníkov na život v našom prvom samostatnom štáte v moderných dejinách, ktoré nemali nikdy uzrieť svetlo sveta.

Autori: Ján Pastuszek Dávid Pavlík

Komunistická propaganda démonizovala náš prvý samostatný štát v moderných dejinách, pretože stál na hodnotách, ktoré boli v priamom protiklade s podstatou komunizmu. Bohužiaľ aj dnes sú vo verejnom priestore prezentované len jednostranne zamerané svedectvá bez názorovej konfrontácie, čo vytvára veľmi tendenčný obraz. Verejný priestor má v demokratickom zriadení slúžiť na beztrestné a slobodné vyjadrenie akehokoľvek názori či pohľadu na minulosť. Preto sme sa rozhodli dať priestor aj tým spomienkam a skúsenostiam, ktoré sa zámerne obchádzajú. Dúfame, že aspoň z časti vyvážime neobjektívne podávanie svedectiev z čias Slovenského štátu.

Hudba: Ej chlapci z pod Tatier- František Krištof Veselý a Janko Blaho