BOJ PROTI RASIZMU = BOJ PROTI BIELYM

Aj tak sa dá chápať počínanie rôznych skupín, organizácií, či dokonca prestížnych inštitúcií. Len pár dní dozadu sa na britskej University of Edinburgh uskutočnilo podujatie, ktoré sa malo niesť v duchu boja proti rasizmu a diskriminácii. Akciu organizovala skupina s názvom “The Resisting Whiteness Collective” – voľne preložené ako Kolektív odboja proti belosti. Ide o veľmi príznačný názov, ktorý však samotná organizácia vysvetľuje tak, ako sme na to zvyknutí od našich “aktivistov”: “Regardless of intent, white people benefit from white supremacy at the expense and oppression of people of colour.[…] movement to reject the very structures that have been put in place to maintain whiteness as superior while simultaneously oppressing black and brown people.” (Bez ohľadu na zámer, bieli ľudia ťažia z bielej nadvlády na úkor a cez útlak ľudí inej farby … hnutie, ktoré má za cieľ odmietnuť samotné štruktúry, ktoré boli zavedené na udržanie belosti ako nadradenej, a súčasne na utláčanie čiernych a hnedých ľudí). 

Táto organizácia je typický produkt modernej neomarxistickej filozofie. Prázdne a plytké heslá starších súdruhov ako “boj proti vykorisťovaniu” alebo “boj za beztriednu spoločnosť” aktualizovali na “boj proti rasizmu” a “boj za inkluzívnu spoločnosť”. Proletariát už netvoria robotníci a roľníci, ale rôzne menšiny, ktoré majú byť diskriminované. Ideologické východisko, ktoré spočíva v zničení prirodzeného poriadku a tradičných hodnôt, sa však nemení, ako uvádza organizácia na svojom webe: “We refuse to accept a historic ‘world order’ that we did not choose” (Odmietame akceptovať historický ‘svetový poriadok’, ktorý sme si nevybrali).  

Foto z podujatia/Lighthouse – Edinburgh’s Radical Bookshop

Ako vyzerá boj proti rasizmu v podaní takýchto “aktivistov”? Na svojom podujatí vytvorili dve “bezpečné miesta” (safe spaces), z čoho jedno bolo pre bielych ľudí neprístupné:The Braid room is a safe space for only people of color, and the Cheviot room is available for anyone who needs it”. Medzi ďalšie pravidlá patrilo aj obmedzenie kladenia otázok počas diskusie určené pre bielych účastníkov, pretože organizátori chceli dať priestor najmä “farebným”: “Because we want to amplify the voices of people of colour, priority will be given to questions from people of colour in the audience. If you are a white person in the audience and you still have a question after the panel has ended, please feel free to share your questions with a member of the committee or our speakers then.” Podľa niektorých zdrojov mali organizátori po tvrdej kritike túto požiadavku nakoniec vypustiť. Stále je však prítomná na ich oficiálnom webe.  

Vznešené a humanistické heslá, či prejavy týchto “aktivistov” v realite končia ako obyčajné pokrytectvo a primitívna apatia voči bielej heterosexuálnej populácii. My v Kulturblogu si však myslíme, že Je OK byť biely. 😊  

Zdroje:

www.telegraph.co.uk/news/2019/09/27/anti-racism-event-hosted-edinburgh-university-bans-white-people/

www.resistingwhiteness.com

Ilustračná fotka – www.thesouthafrican.com

 

 

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853