Čo bude s Maticou? Rozhovory s matičiarmi.

Ako voľné pokračovanie nášho nedávneho článku o Matici slovenskej, jej historickom význame, súčasných úlohách či možno neistej budúcnosti, ktorý bol publikovaný aj v súvislosti s vládnou prioritou prehodnotiť financovanie tejto inštitúcie, sme sa rozhodli osloviť ľudí z matičného prostredia.

Roman Michelko – bývalý kandidát na predsedu Matice slovenskej. (telefonický rozhovor)

Kandidát Roman Michelko počas predstavovania kandidátov na predsedu Matice slovenskej (MS) v rámci Valného zhromaždenia MS v Aule Magna Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine. Martin, 18. október 2013. Foto: SITA/Ján Viazanička

Veta v programovom vyhlásení vlády sa dá rôzne interpretovať. Prvá interpretácia je, že vláda zastaví štátne dotácie alebo výrazne okreše. Druhá, že dotácia bude prísne viazaná iba na inštitucionálnu zložku, nie na spolkovú. Tretia, nerealistická je, že sa dá valorizačný mechanizmus a konečne sa bude podporovať vyššou výškou, ako je to dnes, kde sa 10 rokov výška nevalorizovala. Štvrtá možnosť je, že sa zmení zákon, čo by v konečnom dôsledku možno znamenalo aj hodnotový koniec. 

Ak si vezmeme najviac soft príklad: Matica má vedecké ústavy – historický ústav, literárny ústav, stredisko národnostných vzťahov a archív. Tieto budú dostávať peniaze na platy zamestnancov a činnosť. Tá spolková zložka – členské ústredie Matice slovenskej, nebude financované, čo bude samozrejme znamenať obrovský výpadok, prepúšťanie a podobne, ale uvidíme. Milanová (súčasná ministerka kultúry) sa hádam neinšpiruje krokmi ministra Kňažka, ktorý v roku 1999 takmer zlikvidoval MS.  Verím a dúfam že jej nestojí  za to ísť kvôli 1,4 miliónu do takýchto konfliktov, nebolo by to pre ňu pozitívne, ľudia sa budú búriť, matičiari by organizovali petície, možno demonštrácie, uvidíme či by sa toho chytili opozičníci, takže je to také neisté. 

Samozrejme obávam sa, že časť koalície  chce maticu vyhladovať, lebo podľa vyjadrení niektorých jej predstaviteľov je logickým rezervoárom voličov Smeru, SNS, ĽSNS, Vlasti a podobných strán, skrátka – národných a sociálnych. Verím, že neprevládne chorý, v značnej miere vykonštruovaný argument, že vláda nemá dôvod prečo financovať fanklub týchto strán.  Je to primitívne, je to trápne. Jediný krát Kňažko (minister kultúry v rokoch 1998 – 2002) sekol dotáciu na  2 milióny slovenských korún, teda cca 70 000 eur. Ako reakcia na to by ale verím, že vznikli  protesty a tlaky, a politické náklady na de facto likvidáciu Matice, by naozaj žiadne vláde nestáli za to.. Aj za Krajcera, aj za Chmela (bývalí ministri kultúry), dostávala Matica aspoň nejaký maličký chudobný základ. Pre porovnanie – dotácia, ktorá išla na Maticu je v presne takej istej výške ako išla na výrobu programov pre RTVS, respektíve STV, s názvom Aj múdry schybí. Financované to bolo ako vzdelávací program, čo je úplne absurdné. Relácia išla raz týždenne, akurát si robila srandu zo Slovákov a vydávala to za vzdelávaciu akciu. Takýto obnos peňazí dostáva Matica na svojich vyše  20 domov a oblastných pracovísk,  takmer 100 zamestnancov, asi 15 vedeckých pracovníkov a tak ďalej. Už to, že má menší rozpočet,  ako ÚPN (Ústav pamäti národa), ktorý má nejakých 30 – 40 zamestnancov, značí, že Matica je absolútne podvyživená. 

Vzhľadom na to, že v programe strany Za ľudí exprezidenta  Kisku,  sa Matica explicitne vyskytla  sme mali obavy. Potom si matičiari chvíľu vydýchli , keďže Za ľudí nemá post ministra kultúry, bohužiaľ znenie Programového vyhlásenia vlády nás znova zneistilo.

Ako si myslíte, že vláda odkomunikuje prípadné odstrihnutie Matice slovenskej od financií?

Najjednoduchšie bude vysvetlenie, že sme v koronakríze, máme obrovské deficity – to bude pravdepodobne univerzálna výhovorka.  Možno k tomu dodajú, že prečo by sme mali podporovať nejaké folklórne festivaly alebo kultúrne aktivity ? Veď to môžu podporiť aj starostovia, respektíve rôzni sponzori. Myslím si, že to redukcia podpory nebude úplná, ale budú financovať iba inštitucionálnu zložku. Nebudú vymýšľať bájky o semeništi nacionalistov, jednoducho povedia, že nie sú prachy. Verím, však že Milanová nepôjde do zbytočných konfliktov a ak áno, tak sa nebude v nich vyžívať, ako svojho času Kňažko, ktorý si likvidáciu Matice doslova užíval a vyžíval v týchto útokoch.

Marián Tkáč, bývalý predseda Matice slovenskej v rokoch 2010-2017

Na snímke predseda Matice slovenskej Marián Tkáč počas príhovoru na vedeckej konferencii Matice slovenskej pri príležitosti 170. výročia založenia časopisu Slovenské pohľady na literatúru, umenie a vedu 4. októbra 2016 v Bratislave. FOTO TASR – Martin Baumann

1. Aký postoj súčasnej vlády očakávate k Matici slovenskej? V programovom vyhlásení vlády sa totiž na strane 114 píše, že vláda zváži systémovú zmenu najmä financovania Matice slovenskej, pričom Vládna strana Za Ľudí už vo svojom programe pred voľbami uviedla: „Zmodernizujeme existujúcu legislatívu a zbavíme ju ideologických nánosov (zákon o Matici slovenskej, o štátnom jazyku, o umeleckých fondoch),“ 

K programovým zámerom žaluďov (Za ľudí) som poskytol interwiev Hlavným správam.

Okrem iného som uviedol: „Títo páni neboli ani prví a ako vidíme, ani poslední, ktorým Matica leží v žalúdku. Žaluďom leží Matica v žalúdku rovnako ako Kálmán Tisza-úrovi, ktorý ju zakázal v roku 1875, bránila totiž práve sa rozbiehajúcej prudkej maďarizácii, pražským demokratom, ktorí po tom, ako Matica odmietla Vážneho Pravidlá slovenského pravopisu v roku 1931, prestali ju financovať, ako aj komunistom, ktorí ju zbavili členskej základne a urobili z nej iba knižnicu v roku 1954. Nuž kiskovci sú zrejme v zástupe za uvedenými „veličinami“.

Dodávam, že pritom je veľmi zaujímavé, že v slniečkárskych kruhoch sa angažuje dcéra môjho predchodcu v kresle predsedu Matice, Zora Jaurová, podpredsedníčka progresívcov je dcérou Jozefa Markuša. Všetko so všetkým súvisí, Matica je s ním v nedokončenom súdnom spore o peniaze…

2. Ako vidíte budúcnosť Matice v prípade odstrihnutia od štátnych finančných zdrojov?

V 30. rokoch minulého storočia riešil podobný problém, keď po neschválení čechizujúcich Pravidiel slovenského jazyka prestal štát riadený z Prahy podporovať Maticu, vtedajší správca Matice Jozef Cíger Hronský so svojimi spolupracovníkmi tak, že založili tlačiarenský podnik Neografiu, v ktorej sa počas prvej Slovenskej republiky dokonca tlačili niektoré zo slovenských bankoviek. Dnes sa však už tlačiarom žije ťažko, pokiaľ viem, Neografia len ťažko získava zákazky aj preto, že patrí Matici, lebo: tu všetko národom smrdí! Možno bude treba prijať zásadné rozhodnutia zo strany Matice za podpory skutočne pronárodných strán.

Prekvapuje ma pritom všetkom, že terajšej vláde neprekáža štedrá, oveľa štedrejšia podpora kultúre národnostných menšín, pričom na Slovákov, ktorí žijú na jazykovo zmiešanom území najmä na juhu, dosiaľ pamätala naozaj iba Matica. Bez podpory štátu to robiť nebude môcť a čo teda so slovenským juhom? Kto sa postará o tamojších Slovákov, ktorým samospráva ani len slovenské školy nedovolí zriaďovať? Keby aspoň starostlivosť o základné školstvo prešlo pod štát a učitelia sa stali štátnymi zamestnancami, slovenskosť slovenského juhu by bola garantovaná väčšmi ako je teraz. Tu „zrkadlovo“ pripomínam Aponiho zákony z roku 1907, keď sa tak stalo a učitelia museli zložiť sľub, že budú napomáhať používaniu maďarského jazyka, čím maďarizácia dosiahla nové méty. Dokonca ani štát nedáva Neografii tlačiť učebnice, hoci to vyplýva zo zákona o Matici.

3. Čo môže byť podnetom pre takéto prehodnocovanie alebo jeho cieľom?

Protimatičné kroky len odkrývajú skutočné ciele vlády, ktorej, zdá sa, nezáleží na študentoch a dôchodcoch (tým prvým už zrušila vlaky zadarmo, tým druhým to hodlá urobiť), ktorej nezáleží na národe a národných atribútoch či ustanovizniach, ktoré národ a jeho tradície podporujú, na tradičných hodnotách tohto národa. Radím sem aj cirkev, ktorej predstavitelia smiešne pred kamerami a v prázdnych kostoloch celebrujú v rúškach – to sa nechcú nakaziť sami alebo sa boja kameramana, alebo – nechcem sa rúhať – už prestali veriť, že hostia, ktorú premieňajú, sa naozaj stáva Božím telom? Všimnite si, že už predchádzajúca vláda nezavrela nákupné centrá, zatiaľ čo kostoly ostali zatvorené aj počas Veľkonočných sviatkov, pričom pri podobných, ba oveľa horších epidémiách v minulosti sa ľud obracal práve na Boha a v Trnave po procesii s obrazom Matky Božej v novembri 1770 mor ustúpil. Takže nielen vláda, ale aj celková atmosféra v spoločnosti, kam ju vedú predovšetkým médiá vymývaním mozgov, nepotrebuje ani Maticu, ani jazykový zákon, ani pronárodné kultúrne fondy.

Nie, neodbočil som. Tejto vláde, do akejkoľvek pózy sa stavia, nejde o národné a tradičné hodnoty, ide iba a len o peniaze. A tie neprodukuje Matica, ani cirkvi ale predovšetkým banky.

Obom respondentom by som sa chcel touto cestou poďakovať za korektnú komunikáciu a včasné odpovede.

Súčasný predseda Matice slovenskej Marián Gešper pre avizované povinnosti nestihol do uzávierky odpovedať. 

Matici slovenskej prajeme veľa úspechov pri práci v prospech slovenského národa!

_______________________________________________________________________________________________________________

Autor článku je Marek Gábrik, študent a aktivista. Na našu stránku prispieva svojimi článkami ako externý bloger.

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853