Návšteva Londýna: Britské deti sa v škole dúhovým vlajkám nevyhnú 🏳️‍🌈

Dnes sa odohráva online Pride 🏳️‍🌈, na ktorý dostali organizátori 10 000€ od nás všetkých. Keďže Pride adresuje požiadavku legislatívnych zmien pre LGBTXYZ+ komunitu a bezhraničné akceptovanie ich excesov od spoločnosti, my sme sa boli ešte vo februári pozrieť, ako v praxi vyzerá taká „inkluzívna“ krajina. Tretie video, ktoré si prinášame z Londýna je o realite dnešných dní v krajinách, ktorým sa to vymklo spod kontroly. Kam to dovolíme zájsť na Slovensku?