O Rusku a komunizme – Ctihodný Fulton J. Sheen

Ctihodný Fulton J. Sheen bol titulárny americký arcibiskup, ktorého preslávili predovšetkým jeho televízne kázne, za ktoré bol viackrát ocenený (2x vyhral Emmy Award). Toto video je kompilácia z jeho kázni z 50. rokov, v ktorých hovorí o Rusku a komunizme.

Mons. Sheen veľmi jasne rozlišoval medzi ruským národom a zdegenerovanou a skazenou marxistickou ideológiou. Presne to robíme aj my. Každý národ nám môže byť blízky. Odmietame však nebezpečné a zhubné ideológie, ktoré znamenajú skazu pre tradičnú spoločnosť, ktorá je založená na Božích a prirodzených princípoch a hodnotách. Veľmi trefné je jeho prirovnanie marxizmu ku zdochlinožrútovi, ktorý sa živí umierajúcimi civilizáciami. Robme všetko preto, aby podobní mrchožrúti Slovensko nikdy nepohltili!