Prečo odmietate Istanbulský dohovor?

Mnoho politikov je zástancom prijatia Istanbulského dohovoru, ktorý ma riešiť násilie na ženách. Je toto ich hlavným zámerom? Stovky ľudí podporilo zhromaždenie proti ratifikovaniu tohto dohovoru. Prečo?

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853