Rozhovor s Rebornom o histórii a slovanstve

Jaroslav Reborn Pagáč je slovenský spevák, v ktorého hudbe ožívajú starobylé slovanské, keltské a germánske motívy (na našom území nachádzame ich stopy). Tie sú prítomné nie len v jeho hudbe, ale aj v jeho živote. Sám je rodnoverec a snaží sa spoznávať a prijímať zvyky svojich predkov z pradávnych čias.

Keďže všetci členovia nášho portálu sú kresťania, tak aj jeho zameranie je jasne prokresťanské. To však neznamená, že budeme odsudzovať všetkých ostatných. Veľmi radi sa porozprávame s každým bez ohľadu na jeho vierovyznanie. Je dôležité, aby sme hľadali to, čo nás spája. Spolu tak môžeme vytvárať krajšie Slovensko.

Napríklad s Rebornom sme spoločne odmietli, aby sa základom našej identity stali fantazmagórie. Súhlasíme s tým, že každý má právo veriť tomu, čo uzná za vhodné a nikomu nechceme brať jeho názory. Historická realita je však len jedna a nemôžeme vytvárať nejakú alternatívnu paralelu. Áno, z rôznych dôvodov dochádza k manipulácii jej výkladu aj z oficiálnych kruhov.

[Kritický rozbor niektorých ahistorických tvrdení: 1, 2, 3 ]

Stále však platí zásada, že k  čo najpresnejšiemu poznaniu našej krásnej a bohatej minulosti sa môžeme dostať len s použitým seriózneho výskumu a nie fantázie. Aj z Rebornovch slov sme sa dozvedeli, že hrdý Slovan nemusí nekriticky vnímať niektorých politikov z Východu.

Jarovi ďakujeme za to, že si našiel čas a prajeme mu všetko dobré.

VIDEO

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853