SLOVENSKÁ ZVRCHOVANOSŤ SI ZASLÚŽI OSLAVU

💪 Slovenská štátnosť je pre nás dôležitá. Sme presvedčení, že ju musíme chrániť a pestovať. Okrúhle 30. výročie vyhlásenia zvrchovanosti Slovenskej republiky sme si pripomenuli v Černovej.

👍 Ďakujeme organizátorom za dôstojnú a kultúrnu pripomienku dôležitej udalosti, ktorá viedla priamo k vzniku druhej Slovenskej republiky. 🙏

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853