VIDEO: Netflix, ČIERNA Kleopatra a PREPISOVANIE dejín

Komentár k najnovšiemu nezmyslu z prostredia modernej filmovej produkcie.


Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853