2 % z dane pre Kulturblog

Postup pre poukázanie 2% z dane občianskemu združeniu Kulturblog:

Predvyplnené vyhlásenie

Obchodné meno (názov): Kulturblog

Právna forma: Občianske združenie

IČO:52346820

Ulica: Starý trh 51

Mesto: Kežmarok

PSČ:06001

Bankový účet:SK6202000000004190255853, Všeobecná úverová banka, a.s.

 

Postup ako darovať 2%(3%) z dane pre zamestnancov:

Zamestnanec do 15.02. požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie potvrdenie o zaplatení dane.

Z Potvrdenia si vypočítate:

a) 2% zo zaplatenej dane ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

b)  3% zo zaplatenej dane ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a viac ( je nutné vyžiadať si Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícku činnosť vykonávali)

Následne vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (predpísane tlačivo daňového úradu). K vyplnenému Vyhláseniu priložíte ako prílohu Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré ste obdržali od zamestnávateľa a ak poukazujete 3% z dane tak aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

Tieto dokumenty doručte do 30.4.2021(aktuálne do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie) na daňový úrad podľa Vášho bydliska osobne na podateľňu, alebo poštou.

 

Postup ako darovať 2%(3%) z dane pre fyzické osoby, ktoré samé podávajú DP typ A a typ B:

Z výsledku daňového priznania si vypočítate:

a) 2% zo zaplatenej dane ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

b) 3% zo zaplatenej dane ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a viac ( je nutné vyžiadať si Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícku činnosť vykonávali)

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A aj typ B, sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa, ktoré treba vyplniť.

Ak poukazujete 3% z dane tak prílohou daňového priznania bude aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad.

 

Postup ako darovať 2% (1%) z dane pre právnické osoby:

Z výsledku daňového priznania si vypočítate:

a) 2% zo zaplatenej dane ak právnická osoba do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane poskytla dar vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)

b) 1% zo zaplatenej dane ak nieje splnený bod a)

V daňovom priznaní pre právnické osoby, sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane v prospech prijímateľa, ktoré treba vyplniť.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad.