Darujte 2 % a pomôžte výskumu slovenskej histórie!

Vážení priatelia, rozhodli sme sa, že tento rok nebudeme zbierať 2%, ale podporíme nejaký zaujímavý a prospešný projekt. Nakoniec sme si vybrali občianske združenie Slovenské dejiny, ktoré sa venuje výskumu našej histórie na veľmi profesionálnej úrovni. Historické a národné povedomie je u Slovákov na žalostne nízkej úrovni, a to predovšetkým vinou našich politických predstaviteľov. Veríme, že aj naša podpora pomôže tento stav aspoň čiastočne napraviť. Pridajte sa aj vy! 🙂

URČITE NENECHÁVAJTE TIETO PENIAZE VLÁDE! 

Postup pre poukázanie 2% z dane občianskemu združeniu Slovenské dejiny:

Predvyplnené vyhlásenie

Obchodné meno (názov): Slovenské dejiny

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 50969587

Ulica: Budmerice 121

Mesto: Budmerice

PSČ: 900 86

Bankový účet: SK4009000000005152785268, kód banky: 900 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Postup ako darovať 2%(3%) z dane pre zamestnancov:

Zamestnanec do 15.02. požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie potvrdenie o zaplatení dane.

Z Potvrdenia si vypočítate:

a) 2% zo zaplatenej dane ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

b)  3% zo zaplatenej dane ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a viac ( je nutné vyžiadať si Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícku činnosť vykonávali)

Následne vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (predpísane tlačivo daňového úradu). K vyplnenému Vyhláseniu priložíte ako prílohu Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré ste obdržali od zamestnávateľa a ak poukazujete 3% z dane tak aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

Tieto dokumenty doručte do 30.4.2021(aktuálne do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie) na daňový úrad podľa Vášho bydliska osobne na podateľňu, alebo poštou.

 

Postup ako darovať 2%(3%) z dane pre fyzické osoby, ktoré samé podávajú DP typ A a typ B:

Z výsledku daňového priznania si vypočítate:

a) 2% zo zaplatenej dane ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

b) 3% zo zaplatenej dane ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a viac ( je nutné vyžiadať si Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícku činnosť vykonávali)

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A aj typ B, sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa, ktoré treba vyplniť.

Ak poukazujete 3% z dane tak prílohou daňového priznania bude aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad.

 

Postup ako darovať 2% (1%) z dane pre právnické osoby:

Z výsledku daňového priznania si vypočítate:

a) 2% zo zaplatenej dane ak právnická osoba do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane poskytla dar vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)

b) 1% zo zaplatenej dane ak nieje splnený bod a)

V daňovom priznaní pre právnické osoby, sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane v prospech prijímateľa, ktoré treba vyplniť.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad.

 

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853