Rasové rozdiely nie sú moderný výmysel bielych neonacistov

Medzi súčasné trendy najmä u rôznych ľavicových a liberálnych hnutí patrí aj relativizovanie alebo popieranie existencie vrodených rozdielov medzi skupinami ľudí. Jeden z najčastejších argumentov proti existencii rasových rozdielov spočíva v tom, že rasa a rasová kategorizácia ľudí sú len sociálny konštrukt, ktoré vytvoril biely muž ako nástroj útlaku a nadvlády predovšetkým v súvislosti s kolonizáciou. Rovnostárske ideológie automaticky a účelovo spája vedomie exkluzivity konkrétnych skupín (rás) s nenávisťou a diskrimináciu s cieľom jeho démonizovania. Je pravda, že rozdiely, o ktorých píšeme, mali svoj spoločenský vplyv a častokrát sa zneužívali aj na praktizovanie genocídnej politiky. Je však nesprávne pozerať sa len touto optiku a ignorovať skutočný biologický základ týchto rozdielov a ich význam. Ľudská rôznorodosť je viditeľná vo veľkom množstve aspektov nášho každodenného života. Vnímame ju v kultúre, športe, ale aj v medicíne. Pre ilustráciu… pri endodontickom ošetrení (vyčistení) koreňového kanálika v zube je dôležité si stanoviť pracovnú dĺžku (pokiaľ bude siahať nástroj pri opracovaní). Tá vychádza z priemernej hodnoty bezpečnej dĺžky, ktorú musí zubný lekár poznať naspamäť pre každý zub jednotlivo. Je tu však mimoriadne dôležitý rozdiel, s ktorým musí lekár počítať: “Černoši mají zpravidla zuby o něco delší, naopak Asiaté o něco kratší. Variabilita závislá na rase je rovněž v počtu a větvení kanálku.”  (Peřinka, 2003) Bolo by veľmi nebezpečné, ak by lekár kvôli politickej korektnosti tento rasový rozdiel zanedbal.  

Nepravdivé je aj tvrdenie, že ide o moderný výmysel bieleho muža. Vzájomné rozdiely si ľudia všímali už v hlbokej minulosti a neobmedzovalo sa to len na európsku spoločnosť. Svedčí o tom aj arabský stredoveký mysliteľ Ibn Chaldún Abú Zajd Abdarrahmán. Ibn Chaldún (1332-1406) bol historik, filozof a verejný činiteľ. Základným predmetom jeho vedeckého záujmu je človek a civilizácia. Skúmal vznik a vývoj rôznych civilizácií, genézu politickej moci a základné ekonomické procesy. Zaradil sa medzi najvýznamnejších arabských a svetových mysliteľov. Jeho najvýznamnejšie dielo je Kniha príkladov (Kitáb al-ibar), v ktorom sa pokúsil zostaviť dejiny všetkých národov a oblastí, ktoré poznal islamsky svet. V úvode do tohto diela s názvom Al-Mukaddima Ibn Chaldún vysvetľuje svoj teoretický a metodologický prístup a vo všeobecnosti píše o spoločnosti a kultúre. Práve tu sa stretávame s informáciami o rozdieloch medzi skupinami ľudí, ktoré boli podľa neho vytvorené odlišnými prírodnými podmienkami. Ibn Chaldún sa odvoláva na informácie od starších vzdelancov (Ptolemaios, Al-Idrísí) a delí svet na sedem zemepásov s odlišnými klimatickými vlastnosťami, ktoré majú podľa Ibn Chaldúna zásadný vplyv na ich obyvateľstvo:  

Štvrtý zemepás je najmiernejšou obývanou oblasťou. Tretí a piaty zemepás, ktoré za nimi nasledujú, majú už k miernosti ďaleko, a siedmy s prvým majú k nej ešte ďalej. A preto všetky vedy, remeslá, stavby, odevy, potraviny, ovocie, ba i zvieratá a všetko, čo vzniká v troch stredných zemepásoch, sa vyznačuje miernosťou a vyváženou vyrovnanosťou. Aj ľudia týchto zemepásov sú vyrovnanejší svojim telom, farbou, povahovými vlastnosťami, náboženstvom i celkovým spôsobom života. Vidíme, že aj ich príbytky, odevy, strava a remeslá majú túto vyváženosť. Bývajú v solídne postavených kamenných domoch, skrášlených výtvormi zručných remeselníkov. Súťažia medzi sebou vo výrobe najlepšieho náčinia a náradia a nájdeme u nich prírodné kovy, ako zlato, striebro, železo, meď, olovo a cín. V obchodnom styku používajú oba drahé kovy (zlato a striebro). Vo všetkých životných situáciách sa vyhýbajú nestriedmosti. Takíto sú obyvatelia Magribu, Sýrie, oboch Irakov, západnej Indie a Činy, a takí sú aj obyvatelia Andalúzie a s nimi susediaci Frankovia, Galícijci, Rimania, Gréci, ako aj všetci ostatní, čo bývajú s nimi alebo neďaleko nich v troch miernych zemepásoch.”  

Busta Ibn Chaldúna v Alžírsku

Podľa Ibn Chaldúna sú známky civilizácie v ďalekých severských tundrách a na horúcom juhu nepatrné. “Príbytky si stavajú z hliny a z trstiny a ich potravou je proso a všelijaké byliny. Odievajú sa do lístia zo stromov, ktoré zošívajú, aby sa nimi zahalili, alebo do zvieracích koží. Väčšinou však chodia nahí. Ovocie a zelenina máva v ich krajinách nezvyčajnú podobu a zväčša sa líši od bežných druhov. V obchodnom styku nepoužívajú dva drahé kovy, lež meď, železo alebo kožušiny, ktorým pripisujú zmenné hodnoty. Svojimi povahovými vlastnosťami sa blížia vlastnostiam nemých tvorov. Ba o mnohých černochoch, žijúcich v prvom zemepásme, sa hovorí, že bývajú v jaskyniach a v húštinách a živia sa bylinami. Sú vraj diví a nezdružujú sa, ale jeden druhého požierajú. […] Na príčine je to, že sú vzdialení od miernych zemepásov, čo spôsobuje, že sa ich vrodené vlastnosti a charakter stávajú podobné divým zvieratám a tým sa vzďaľujú od ľudskosti.” (Zaostalosť za civilizáciami stredomorskej oblasti pripisuje Ibn Chaldún aj Slovanom žijúcim na severe) Odmieta náboženské predstavy o tmavom sfarbení pokožky u černochov a pripisuje mu takisto vplyv podnebia: “Čierne sfarbenie, spoločné obyvateľom prvého a druhého zemepásu, je výsledkom zloženia ovzdušia, v ktorom žijú, a toto je zase závislé od vysokých horúčav, ktoré vládnu na juhu.” Zjavné fyzické odlišnosti sa mali premietať v pomenovaní ich nositeľov: “Obyvatelia prvého a druhého zemepásu na juhu sa volajú Habešania, Zandžovia a Sudánci. Sú to vlastne synonymá pre názvy národov, ktoré nadobudli čierne sfarbenie. Meno ‘Habešania’ je však vyhradené pre černochov, ktorí žijú oproti Mekke a Jemenu, kým názov ‘Zandžovia’ sa vzťahuje na tých, čo sídlia pozdĺž Indického oceánu. […] Obyvatelia severu sa nenazývajú podľa sfarbenia, lebo ľudia, ktorí dali slovám ich význam, boli sami bieli. Keďže belosť bola u nich zvyčajným a bežným zjavom, nevideli v nej nič pozoruhodné, čo by ich viedlo k tomu, aby používali zvláštny výraz na označovanie bielych.”  

Ako sa uvádza vyššie, podnebie podľa Ibn Chaldúna vytvára nie len rozdiely fyzické, ale aj charakterové: “Videli sme, že černochov vo všeobecnosti označujú za ľahkomyseľných, výbušných a veľmi emocionálnych ľudí. Vášnivo radi tancujú, len čo začujú hudbu. Všade ich charakterizujú ako hlúpych. Pravou príčinou toho je skutočnosť, na ktorú filozofi v patričných súvislostiach už poukázali, že totiž radosť a veselosť vyplýva z rozpínania a uvoľňovania živočíšneho ducha… Dokázalo sa, že teplo rozpína a zrieďuje vzduch a pary a zväčšuje ich objem. Opitý človek prežíva nevýslovnú radosť a veselosť, lebo para v jeho srdci je preniknutá prirodzeným teplom, ktoré v jeho duchu vyvolá víno… Černosi žijú v horúcom pásme. Teplo ovláda ich temperament a samy základy ich konštitúcie, a preto vo svojom duchu majú toľko tepla, koľko tepla je v ich tele i v ich zemepáse. V porovnaní s duchom obyvateľov štvrtého zemepásu je ich duch teplejší, a preto aj rozpätejší. Preto rýchlejšie podliehajú radosti a veselosti a vedia sa väčšmi tešiť zo života. Takisto je to príčinou ich popudivosti. 

Ibn Chaldún sa vo svojej dobe radil medzi najväčšie osobnosti vedy, ktorého pre jeho nadčasovosť súčasníci nechápali. V rámci dobových bádateľských možností a svojich pozorovateľských schopností fundovane rozoberal celé komplexy historických, spoločenských a kultúrnych problémov. Mal mimoriadny prehlaď v staršej literatúre a aj racionálne vnímanie. Medzi objekt jeho záujmu patrili aj vrodené rozdiely medzi celými skupinami ľudí, ktoré opisuje a skúma. Len ťažko môžeme tento jeho záujem pripisovať nejakým neonacistickým, či rasistickým tendenciám. To dokazuje, že vedomie vzájomných rozdielov medzi skupinami ľudí je oveľa staršie a nevzniklo ako nástroj spoločenského útlaku bielym mužom a takisto, že vôbec nemusí mať negatívny kontext. Dnes, namiesto toho, aby sa naše vedomosti v tomto smere prehlbovali, sa tento aspekt biologickej reality a jeho dopady na spoločnosť čoraz silnejšie popierajú.  

Pramene:

Ibn Chaldún: Al-Mukaddima. Úvod do dejín, Tatran 1984

Použitá literatúra:

Kol. autorov: Encyklopédia spisovateľov sveta, Obzor 1987

Peřinka Ľudek: Základy klinické endodoncie, Nakladatelství Quintessenz, 2003

 

410 Comments on “Rasové rozdiely nie sú moderný výmysel bielych neonacistov”

 1. Hello! kulturblog.sk

  We put up of the sale

  Sending your commercial offer through the Contact us form which can be found on the sites in the Communication partition. Contact form are filled in by our program and the captcha is solved. The profit of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This technique increases the probability that your message will be open.

  Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

  The cost of one million messages 49 USD

  FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  Email – FeedbackForm@make-success.com
  WhatsApp – +44 7598 509161

 2. Hello! kulturblog.sk

  We present

  Sending your business proposition through the Contact us form which can be found on the sites in the contact partition. Contact form are filled in by our program and the captcha is solved. The profit of this method is that messages sent through feedback forms are whitelisted. This method improve the probability that your message will be open.

  Our database contains more than 25 million sites around the world to which we can send your message.

  The cost of one million messages 49 USD

  FREE TEST mailing of 50,000 messages to any country of your choice.

  This message is automatically generated to use our contacts for communication.

  Contact us.
  Telegram – @FeedbackFormEU
  Skype FeedbackForm2019
  WhatsApp – +44 7598 509161
  Email – FeedbackForm@make-success.com

 3. Hi fantastic website! Does running a blog like this take a massive amount work?
  I have no understanding of coding however I had been hoping
  to start my own blog soon. Anyway, if you have any recommendations or techniques for new blog owners
  please share. I understand this is off topic nevertheless I simply wanted to ask.
  Thank you!

 4. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
  though you relied on the video to make your point.
  You definitely know what youre talking about, why throw away your
  intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening
  to read?

 5. A fascinating discussion is definitely worth comment.
  I think that you need to publish more about this issue, it might not be a taboo matter but typically folks don’t talk about
  these subjects. To the next! Kind regards!!

 6. I am extremely impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog.
  Is this a paid theme or did you modify it yourself? Anyway keep up the excellent quality writing,
  it is rare to see a nice blog like this one today.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *