Všetci pre Slovensko!

Slovensko je náš spoločný domov.  Jeho nádherná príroda, bohatá história či rozmanitá kultúra nás všetkých spájajú. Naše spoločné národné povedomie by malo pozitívne vplývať na našu každodennú aktivitu tak, aby bola prospešná nie len pre nás samých, ale aj pre naše rodiny a pre náš národ.  Slovenská identita je prvok od Boha, ktorý zjednocuje našu spoločnosť. Posilňujme ju v sebe a v našich deťoch, aby sme nezabudli kým skutočne sme a kam patríme. 

Bohužiaľ tu pôsobia skupiny, ktoré lásku k vlasti zosmiešňujú a národnú hrdosť vnímajú ako čosi nebezpečné. Chcú, aby sme sa vzdali svojej identity a väzby k našej krajine v prospech umelých nadnárodných pojmov. Okrem nich Slovensku škodia aj ľudia, ktorí myslia, nehladiac na ostatných, len na svoj osobný prospech. Dôveru, ktorú im dávajú ich spoluobčania, zneužívajú pre vlastné obohatenie na úkor všetkých Slovákov.  Nedovoľme týmto silám, aby naplno ovládli náš domov a nás samých! Povedzme NIE protislovenskej propagande a jej predstaviteľom. 

Každý jednotlivec by mal pracovať na svojom fyzickom a duševnom rozvoji, tvoriť pozitívne hodnoty, zveľaďovať svoje okolie a chrániť všetko slovenské! Buďme pripravení Slovensko brániť pred vonkajšími a vnútornými negatívnymi vplyvmi, tak ako ho vždy bránili naši predkovia, aby v ňom mohli slobodne žiť ďalšie generácie Slovákov. 

Ďakujeme všetkým, ktorí si túto výzvu zoberú k srdcu a svojou troškou prispejú k tomu, aby sa nám na Slovensku žilo aspoň o čosi lepšie.  

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853