ZARÁBAJÚ ŽENY MENEJ?

Diskriminácia, rasová, etnická, náboženská alebo aj tá, ktorá je podmienená pohlavím sa v našej čoraz liberálnejšej spoločnosti skloňuje neustále viac a viac. Je dôležité zachovať si chladnú hlavu, zdravý rozum a premýšľať kriticky. Otázka platových rozdielov mužov a žien je najčastejším argumentom v rukách feministiek, ktoré požadujú nadpráva žien. Na druhú stranu je to najľahšie vyvrátiteľný argument. V tomto videu sa snažíme priniesť stručné vysvetlenie celej problematiky. Aké skúsenosti s týmto máte vy?

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853