2% z dane pre KULTURBLOG. Ďakujeme za PODPORU! :-)

👍 💪 Nedostávame peniaze od oligarchov, politických subjektov či zahraničných ambasád. Fungujeme výlučne z našich prostriedkov a Vašich darov (a občas z peňazí od EÚ 🙃).

Tento štát vaše dane míňa aj na rôzne degenerované nezmysly. Radšej nám venujte 2% z dane a podporte alternatívu! Pomôžte nám v našej činnosti, ale aj v tvrdých zápasoch!

🔥 Vďaka vašej podporu budeme aj naďalej tvoriť pravidelné relácie, videoreporty, rozhovory, články či iné príspevky s obsahom, ktorý by ste márne hľadali v mainstreamových či v “alternatívnych” médiách. 🇸🇰

! Na tomto odkaze si môžete stiahnuť Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Obchodné meno (názov): Kulturblog
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 52346820
Ulica: Starý trh 51
Mesto: Kežmarok
PSČ: 06001
Bankový účet: SK6202000000004190255853, Všeobecná úverová banka, a.s.

Postup ako darovať 2%(3%) z dane pre zamestnancov:

Zamestnanec do 15.02. (!) požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie potvrdenie o zaplatení dane.
Z Potvrdenia si vypočítate:

a) 2% zo zaplatenej dane – ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

b)  3% zo zaplatenej dane – ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a viac ( je nutné vyžiadať si Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícku činnosť vykonávali)

Následne vyplníte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (predpísane tlačivo daňového úradu). K vyplnenému Vyhláseniu priložíte ako prílohu Potvrdenie o zaplatení dane, ktoré ste obdržali od zamestnávateľa a ak poukazujete 3% z dane tak aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti. Minimálna suma na poukázanie je 3,00 €. Tieto dokumenty doručte do 30.4. na daňový úrad podľa Vášho bydliska osobne na podateľňu, alebo poštou.

Postup ako darovať 2%(3%) z dane pre fyzické osoby, ktoré samé podávajú DP typ A a typ B:

Z výsledku daňového priznania si vypočítate:
a) 2% zo zaplatenej dane – ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

b) 3% zo zaplatenej dane – ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky 40 hodín a viac ( je nutné vyžiadať si Potvrdenie od organizácie, pre ktoré ste v danom roku dobrovoľnícku činnosť vykonávali)

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typ A aj typ B, sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech prijímateľa, ktoré treba vyplniť.

Ak poukazujete 3% z dane tak prílohou daňového priznania bude aj Potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti.
Minimálna suma na poukázanie je 3,00 €.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad.

Postup ako darovať 2% (1%) z dane pre právnické osoby:

Z výsledku daňového priznania si vypočítate:

a) 2% zo zaplatenej dane – ak právnická osoba do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane
poskytla dar vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba
prijímateľovi)

b) 1% zo zaplatenej dane – ak nieje splnený bod a)
V daňovom priznaní pre právnické osoby, sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (1%) z dane v prospech
prijímateľa, ktoré treba vyplniť. Minimálna suma na poukázanie je 8,00 € na jedného prijímateľa..
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad.

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853