Budúcnosť portálu Kulturblog

Za pomerne krátky čas sa Kulturblog stal široko známou značkou, ktorá čoraz viac rezonuje v slovenskej verejnosti. Dokázali sme prejsť od jednoduchých videoblogov ku kvalitnej videoprodukcii a online večerným reláciám, ktoré vysielame pre všetkých ľudí bezplatne.

V našich reláciách sa už objavilo množstvo hostí a diskutovali sme na najrozličnejšie témy, pričom obsah relácií bol vždy jedinečný. Nie je našou snahou suplovať prácu spravodajských kanálov, no radi dávame priestor nekorektným informáciám, ktoré vyvážia jednostrannosť “mainstreamových” a “alternatívnych” médií. Do toho všetkého neustále prinášame videá s komentármi na rôzne spoločenské aj politické témy, rozhovory so zaujímavými hosťami, články, ale aj reportáže z akcií s veľkým dopadom predovšetkým na mladých ľudí. Natočili sme amatérsky dokument Zavrhnuté svedectvá a pripravujeme rozsiahly dokumentárny film o málo známych zločinoch protifašistického odboja počas druhej svetovej vojny. Našu produkciu vždy nájdete BEZPLATNE na youtube kanáli Kulturblog.

Aktivity nášho mladého kolektívu prinášajú iný pohľad na kultúrne, spoločenské a politické témy, s cieľom predostrieť pozitívnu alternatívu degenerovanému mysleniu a negatívnemu životnému štýlu, vychádzajúcemu z moderných trendov.

Stále sme však len mladí ľudia, ktorí skrátka nevedia byť ticho. Cítime, že môžeme urobiť ďaleko viac než doteraz a sme pripravení pre náš cieľ obetovať všetok voľný čas. Otvoriť oči čo najväčšiemu množstvu ľudí a ponúknuť pozitívnu alternatívu je úlohou, ktorú berieme nesmierne vážne, a preto chceme projekt Kulturblog posunúť na ešte vyššiu úroveň.

Našimi najbližšími cieľmi sú:

  • Spustiť od februára ďalšiu reláciu s Ľubom Huďom, ktorá sa bude venovať kultúrnemu, spoločenskému a politickému dianiu, no predovšetkým bude zameraná na vplyvy zhubných ideológií ako multikulturalizmus a LGBT propagandy v hudbe, filme či umení,
  • Na prelome marca/apríla pridať ešte ďalšie dve zatiaľ intenzívne pripravované relácie so zaujímavými pravidelnými hosťami tak, aby sme pre našich divákov vysielali až 5 pravidelných relácií každý týždeň,
  • Dokončiť dokumentárny film o zločinoch protifašistického odboja
  • Vydať niekoľko pripravovaných knižných publikácií svetoznámych autorov
  • Natočiť počas februára reportáž v Londýne.

Vysielať 5 relácií týždenne je určite vysoký a náročný cieľ, no doterajšie odhodlanie a tvrdá práca nám ukázala, že kde je vôľa, tam je cesta, a preto veríme že sa nám podarí tieto veľké ciele v predpokladanom časovom horizonte zrealizovať.

Na ich realizáciu je však potrebné okrem dostatku voľného času, nájsť aj dostatok finančných prostriedkov. Vzhľadom na to, že potrebujeme uskutočniť niektoré nevyhnuté investície do ďalšieho fungovania štúdia a jeho modernizácie, tiež nakúpiť novú videotechniku, platiť nájom kancelárie a serverových služieb a veľa cestovať, tak pokrývať tieto neustále sa zvyšujúce náklady z vlastných zdrojov jednoducho nie je možné.

Neprijímame peniaze od žiadnej veľkej spoločnosti ani politickej strany. Všetky naše aktivity sú hradené z našich prostriedkov,  príspevkov našich divákov a tržieb nášho internetového obchodu. Sme naozaj nesmierne vďační za podporu, ktorú nám prejavujete, či už príspevkami alebo nákupmi v našom obchode. Príspevky a tržby z obchodu však ešte stále nepokryli ani obstarávacie náklady štúdia a prvotné investície do tovaru v našom obchode, preto musíme neustále šetriť a do každého projektu sa púšťať s veľkou opatrnosťou.

Aby sme dokázali spustiť pravidelné vysielanie v počte aspoň piatich relácií do týždňa v termíne, ktorý sme si nastavili, je potrebná väčšia podpora nášho projektu, ktorú sme pre optimálne fungovanie a pokrytie všetkých nákladov nastavili na 3 000 € mesačne. Pri takejto sume by náš projekt mohol fungovať bez najmenších problémov, neboli by sme limitovaní pri tvorbe nového obsahu a mohli by sme investovať do ďalších zaujímavých aktivít. Aby sme však boli transparentní, rozhodli sme sa na domovskej stránke nášho portálu zverejniť meradlo príspevkov našich podporovateľov, ktoré bude aktualizované raz do týždňa. Každý prispievateľ tak bude presne vedieť, koľko peňazí náš projekt v danom časovom období vyzbieral. Mená prispievateľov nebudeme uvádzať z dôvodu ochrany osobných údajov.

Veríme, že sa nám aj vďaka vašej podpore podarí z Kulturblogu vybudovať veľký portál s obrovským množstvom kvalitného obsahu, ktorý bude vždy ponúkať hodnotné vedomosti a prebúdzať ľudí zo spánku a letargie v modernej spoločnosti.

Podporte Kulturblog

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853