Do volieb s modlitbou – časť I

V bitke pri Lepante (1571) vyhrali kresťanské vojská nad tureckými s ružencom v ruke. Západ bol vtedy ohrozovaný Turkami. Vo svojej dobyvačnej politike si chceli bez milosti podmaniť celý kresťanský západ a získať ho pre moslimskú vieru. Pápez Pius V vtedy vyzval všetkých kresťanov, aby sa modlili ruženec, aby kresťanské vojská zvíťazili v námornej bitke v bezvýchodiskovej situácii s pomocou Panny Márie. Hovorí sa dokonca, že pápež dal vojakom rozdať ružence. Vojská kresťanov ten beznádejný boj vyhrali. Vyhrali s pomocou matky Božej.

Dnes rovnako ako vtedy vzrastá boj medzi dobrom a zlom, medzi morálkou a úpadkom, medzi tradičnou rodinou a chorými partnerstvami. Rovnako sú ohrozené kresťanské a morálne hodnoty. Rovnako je nepriateľ silný a odhodlaný. Tentokrát ale nie na bojovom poli ale na poli volebnom. Bojujeme o selský rozum a kresťanské hodnoty.

Dňa 14. mája 1946 vydala Ústredná katolícka kancelária v Bratislave s povolením cirkevnej vrchnosti v Trnave pod č. 4583/1946, „Modlitbu k voľbám.“ Ako vieme, vtedy na Slovensku zvíťazili vo voľbách kresťanské sily 62%-ami. Tragédiou bolo, že sme boli s Čechmi v jednom štáte, kde zvíťazili komunisti a tak sa Česko-Slovensko stalo červené.
Táto modlitba, nič nestratila zo svojej aktuálnosti…

Všemohúci večný Bože, ty si stvoril nebo i zem a všetko, čo sa na nich nachádza. Tvoje je všetko. Tebe patria aj všetky národy a všetci ľudia. Ty si objal náš národ zvláštnou láskou, dal si mu vlasť a kresťanskú vieru a zachoval si ho v tisícich nebezpečenstvách. Uvedomujeme si túto skutočnosť a hlboko sa ti klaniame. Hlásime sa k tebe ako k svojmu všemohúcemu Stvoriteľovi, Pánovi a láskavému Otcovi.

 

S úprimnou vierou, hlbokým presvedčením a oddanosťou vyznávame, že sme tvoji a tvojimi chceme zostať i so všetkými dósledkami tejto svätej spolupatričnosti. Preto ťa prosíme, ako slabé deti svojho všemohúceho Otca, drž nás za ruku a veď nás pevne svojou cestou. Tsi vymeral slnku, mesiacu, hviezdam a celej prírode cestu, z ktorej nemôžu odbočiť. Určil si im zákony, ktoré musia nevyhnutne plniť. S človekom však, ktorý je vrcholom tvojho stvoriteľského diela na zemi, si mal zvláštne úmysly. Dal si mu slobodnú vôľu, lebo si nechcel, aby bol otrokom, ale tvojím slobodným dieťaťom. Dal si mu rozum, aby hľadal, našiel a dosiahol cieľ života, ten najvznešenejší cieľ, ktorý si mu určil – spoznávať a milovať teba. Preto teraz, keď stojíme pred voľbami, pred krokom, ktorý rozhodne, či náš národ v budúcich rokoch pôjde za týmto cieľom, alebo sa od neho odkloní, sme si vedomí svojej zodpovednosti….

V ďalších dieloch Vám priblížim zvyšné časti text modlitby a apelujem na vás, aby ste ju zaradili medzi svoje osobné modlitby. Modlime sa veľa za našu drahú vlasť a uvažujme ako jej zabezpečiť tú najkrajšiu budúcnosť.