EXKLUZÍVNA reportáž: ANTIGLOBSEC v Bratislave?

V Bratislave sa v približne rovnakom čase konali dve úplne odlišné konferencie. Na GLOBSECu sa stretli progresívne elity, ktoré sa svojou náchylnosťou ku globalizmu netaja. Na druhej strane sa na konferencii organizovanej hnutím Republika stretli politickí lídri zo siedmych európskych krajín, ktorí chcú ochrániť suverenitu národných štátov a ich tradičné hodnoty. Pozrite sa ako to vyzeralo a vypočujte si názory konzervatívnych politikov z iných krajín.

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853