Pravica proti ľavici ako dobro proti zlu – Black pilled

Mnoho ľudí, ktorí dnes odporujú masívnej imigrácii, LGBT agende či všeobecnej degenerácii hodnôt, ktoré po tisícročia tvorili piliere morálky našej spoločnosti, sa stále hlási k ľavicovým ideológiám ako sú marxistické predstavy o svete.

V skutočnosti je tento postoj antagonický, no títo ľudia stále hľadajú na ľavicových postojoch pozitíva, ktoré však vzhľadom na snahu o zachovanie našej civilizácie, či prežitie nášho národa, nikdy neexistovali.

Portál Black pilled skvelo vystihol problém dnešnej polemiky spočívajúcej v rozpore medzi ľavicou a pravicou. Je čas sa zamyslieť a pochopiť, že marxistické kultúrne predstavy o neexistencii národov, rás či rovnocennosti rôznych kultúr sú dnes mainstreamom medzi globalistickými elitami.

Prečo podporovať projekt Kulturblog?

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853