Rasizmus náš každodenný

“Novinár” Martin Toth Vaňo napísal: „Je to tak, akoby ste mali odreté koleno a vedľa vás bol umierajúci človek. Prišli by záchranári, ktorí by ho začali oživovať a vy by ste na nich začali kričať, že čo to robia, veď som tu aj ja a aj na mne záleží.”

“Novinár” Martin Toth Vaňo si však neuvedomil, že “umierajúci človek” (černosi) len predstiera, že umiera.

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853