Stručný dejepis pre (ho)moderátora Dírera. Mal Uhrík pravdu?

Zjednodušene o tom, či bol proces s Dr. Tisom spolitizovaný a boľševický.

Zdroje:

HRABOVEC, Emília, Jozef Tiso – kňaz a prezident. Bratislava, 2017, s. 8

KAMENEC, Ivan, Jozef Tiso. Tragédia politika, kňaza a človeka, Bratislava, 2021, s. 173-174

KLUBERT, Tomáš, Politické pozadie a bezpečnostné aspekty procesu s Dr. Jozefom Tisom a spol. In: Pamäť národa, 1, 2011 s. 39

KOVÁČ, Dušan, Úvodom. In: Kol. autorov, Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Bratislava, 1992, s. 11-12

RYCHLÍK, Jan, Proces s Jozefem Tisem v roce 1947. In: Český časopis historický, 96, 3, 1998, s. 585-588

URSÍNY, Ján, Z môjho života, Martin, 2000, s. 123

VNUK, František, Retribučné súdnictvo a proces s Jozefom Tisom. In: Kol. autorov, Pokus o politický a osobný profil Jozefa Tisu. Bratislava, 1992, s. 287-307

POZRI VIDEO

 

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853