Kostol ako posilňovňa

Často sa stretávam s argumentáciou latentných kresťanov, že oni nechodia do kostola, lebo stačí keď sa stretnú s Bohom v prírode, v rodine v práci. Že stačí, keď sa pomodlia k Bohu a je všetko OK. Tvrdia to aj mnohí ľudia, ktorí sa akosi hanbia postaviť pred oltár a prijať Božie príkazy. Ďalší nahradzujú Boha prírodou, stromami a pod. Dokonca so čítal aj sofistikovaný článok, kde prirovnávali pobyt v kostole k dialýze, na ktorú treba chodiť pravidelne, aby človek nezomrel.

Zaujímavé, rovnako ako nebezpečné. Zamýšľal som sa, prečo tomu tak je, že ľudia hľadajú všetky možné alternatívy ako sa vyhnúť kostolu a tej jednej jedinej hodine do týždňa, ktorú by mohli obetovať Bohu. Ľudia míňajú mnoho hodín z tých 168 za týždeň na mnohé aktivity, ale ani necelé percento nechcú obetovať Bohu.

Veľmi častý argument je myšlienka typu “Veď to je jedno, kde sa modlím k Bohu.” A toto, spolu s takzvanou “dialýzou”, ktorá porovnáva zdravého aktívneho kresťana s chorým jedincom ma uráža.

Preto sa pýtam všetkých športovcov, posilňujúcich, fitnessov a všeobecne ľudí, ktorí sa starajú o svoje telo. Prečo chodíte do posilňovne? Prečo chodíte do telocvične? Prečo chodíte rozvíjať svoje telesné schopnosti 4-5 krát do týždňa po hodine, do nejakej miestnosti za nejakými dverami s ľuďmi podobného zamerania? Prečo vám nestačí ísť do prírody a poprehadzovať pár driev z kopy na kopu?

Asi každý súdny človek chápe, v čom je rozdiel. Že telocvičňa, alebo posilka, je podstatne lepšie vybavená na telocvik, na precvičenie konkrétnych svalov a podobne. Že sa tam stretajú ľudia, podobného myslenia. Jednoducho, že je to iné ako len príroda alebo domácnosť.

Komu trošku dochádza, tak vie presne kam mierim. Áno, kostol je presne o tom istom ako telocvičňa, alebo posilka, len s tým, že sa tam precvičujú duševné dary a nie telesné. Rovnako je kostol lepšie vybavený na zlepšovanie vzťahu s Bohom, ako posilka je vybavená na zlepšovanie kondície.

Preto vyzývam tých, ktorí nahradzujú omšu prechádzkou v prírode, ktorí tvrdia, že “veď sa pomodlím aj doma”. Zamyslite sa prečo sa vyhýbate pobytu v kostole…. Kde je príčina toho, že sa chováte ako niekto, kto chce byť svalovcom alebo fintesskou, ale odmieta chodiť do posilňovne, s odôvodnením: Ja si zacvičím aj doma…

Nech pán Boh vedie Vaše myšlienky.

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853