Mladá poľovníčka: Aj príroda je alternatíva│Kulturblog

Erika má k prírode blízko už od detstva. Cez svojho otca sa dostala aj k poľovníctvu. Práve o tejto činnosti sme sa s ňou rozprávali. Množstvo ľudí vníma poľovníkov cez negatívne a vo väčšine prípadov nepravdivé stereotypy, ktoré zobrazujú poľovníkov ako bezohľadných plieniteľov prírody. Erika, ktorá tieto stereotypy búra, nám stručne vysvetlila v čom spočíva poľovníctvo a prečo sa tomu venuje. Nezabudnite, že pravidelné návštevy prírody sú nielen zdravé, ale predstavujú súčasť skutočnej alternatívy voči všeobecnej degenerácii. 🙂

Eriku nájdete tu: https://instagram.com/e.martinusova

Zakúpením produktov na TETRAO podporujete návrat ohrozeného druhu Hlucháňa hôrneho späť do prírody: https://instagram.com/tetrao_official

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853