Problémového chalana dostal šport na správnu cestu│Kulturblog

V mladosti toho dosť navyvádzal a dostal sa až do väzenia. Tam sa rozhodol svoj život zmeniť. Úplne skoncoval s pitím alkoholu a začal sa seriózne zaoberať bojovými športmi. Tvrdá drina, ktorá je pevnou súčasťou jeho nového životného štýlu, sa mu odmeňuje nie len fyzickou zdatnosťou, ale aj plnohodnotným životom. Pohyb a budovanie fyzickej kondície sú základnou nutnosťou pre naše zdravie. Zároveň je to pevná súčasť skutočnej alternatívy! 🙂

Poukázaním ľubovoľnej sumy na náš účet pomôžete zlepšovať našu prácu a zvyšovať náš dosah.
Ďakujeme.

IBAN: SK62 0200 0000 0041 9025 5853